Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee”, Badhuisstraat 117, 4381LR Vlissingen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” zijn voor rekening van de gebruikers.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee”dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. William Looij en Renate van Ingen is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee”worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling particulieren

 1. De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” dienen door middel van een  vooruitbetaling te worden voldaan. 

        De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

4 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:

        -  Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.

        -  Bij annulering binnen twee weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

        -  Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL14INGB0006741074 ten name van B&B “Het sfeerhuis aan zee”. 
U ontvangt hiervoor een factuur.
Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.5. Sleutel B&B

Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.

Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 250,- )en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur uw verblijf gebruiken.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11:00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

Het ontbijt, indien bij geboekt staat het voor u klaar in de koelkast in de suite.

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 en 07:00 uur, dient te worden voorkomen.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen in de omgeving.

Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” alleen in het appartement ( in overleg ) toegestaan.

Roken en drugsgebruik is in Bed & Breakfast “Het sfeerhuis aan zee” is niet toegestaan.